Statliga siffror som återges av El Diario.es pekar på en fortsatt kraftig nedgång av antalet tjurfäktningsanhängare. De som besåg någon form av tjurskådespel under säsongen 2018-2019 uppgick till 3,1 miljoner, vilket kan jämföras med 3,7 miljoner för bara fyra år sedan. Sedan mätningarna startade för 13 år sedan har andelen av befolkningen som sett något tjurskådespel sjunkit från 9,8 procent till knappt 8,0.

Det främsta raset gäller dock antalet arrangerade tjurfäktningar, som halverats på bara tio år. Det blir allt mer olönsamt att hålla tjurfäktningar, då arenor som den i Valencia eller Málaga inte ens kommer upp i 50 procents beläggning under den årliga ferian.

PP-regeringen förklarade 2013 tjurfäktning som kulturskyddat. Det har gjort att orter som Mallorca ej kunnat förbjuda skådespelet, men har ej kunna förhindra att det blir allt glesare på läktarna.