Ministerrådet antog vid sitt ordinarie möte samma dag beslutet både om att flytten ska ske mellan 18 och 22 oktober samt att basilikan i berget fram tills dess ska förbli stängd. Grindarna vid infarten stängdes klockan 17.00 på fredagen utan nämndvärda incidenter och de bevakas nu av Guardia Civil.

Regeringen vill undvika eventuella manifestationer eller försök från Franconostalgiker att stoppa flytten. Abboten har också slutligen givit med sig och försäkrar att han inte kommer att presentera hinder, efter att Högsta domstolen enhälligt givit klartecken till flytten. Däremot har diktatorns barnbarn ännu ej givit upp den juridiska striden och har överklagat utfallet i HD till Författningsdomstolen. De är beredda att även gå till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna.

Den planerade flytten stöds enligt opinionsundersökningar av en knapp majoritet av befolkningen, men är också föremål för het debatt. Ett av de mest uppmärksammade utspelen de senaste dagarna är av den tidigare inrikesministern och medlemmen av Opus Dei, Jorge Fernández Díaz (PP), som öppet stött abboten i dennes försök att stoppa flytten och som säger att han inte delar utfallet i Högsta domstolen.

Se SK-tv från Valle de los Caídos: