Posterna skulle ha förnyats för mer än ett år sedan, men detta har omöjliggjorts av Partido Populars ovilja att avtala utnämningarna med socialistpartiet, på samma sätt som skett hittills. Det innebär att de domare som valts av PP förblir i majoritet i både justitierådet Consejo General del Poder Judicial och Författningsdomstolen. En annan nyckelpost som förblir blockerad är den statliga människorättsombudsmannen.

PP och Vox har ställt liknande krav för att ens diskutera förnyelserna av posterna. Det gäller inte minst att regeringen ska ta tillbaka utnämningen av tidigare justitieministern Dolores Delgado som riksåklagare, men även en reform som innebär att flera av posterna i fortsättningen ska tillsättas av det egna justitieväsendet och ej av parlamentet.