Fiskebåten Rúa Mar försvann spårlöst vid ettiden på natten 23 januari, när den befann sig i marockanska fiskevatten. Först fyra dagar senare hittades kroppen efter den 52-årige skepparen och påföljande dag ytterligare en besättningsman, utanför Tarifa. Det faktum att de inte bar flytvästar tyder på att förlisningen hade ett snabbt förlopp.

Ett stort räddningspådrag har ännu ej kunnat finna vraket, trots att en automatisk nödsändare aktiverades. Orsaken till förlisningen är tills vidare oklar.