Arrangörerna beslöt 12 februari efter ett krismöte att ställa in mässan, efter att mer än ett dussintal nyckeldeltagare aviserat att de drar sig ur evenemanget på grund av coronaviruset. Detta trots att hälsovårdsmyndigheterna vidhåller att det ej föreligger några risker. I Spanien finns endast två konstaterade smittofall och inget av dem på fastlandet.

Företag som Ericsson, LG och Facebook valde dock att ta det säkra före det osäkra och ställa in sitt deltagande. Det är slutligen detta och ej sanitära skäl som föranlett arrangörerna att ställa in mässan i sin helhet.

En del analytiker menar att andra tunga skäl har geopolitiska grunder, då ingen av de utställare som ställde in sin närvaro var från Kina, som är det land som huvudsakligen drabbats av coronaviruset. De ekonomiska förlusterna för Barcelona beräknas till omkring 500 miljoner euro och omkring 14 000 tillfälliga jobb går förlorade.