Bostadspriserna i Spanien fortsatte generellt att stiga förra året, med i genomsnitt 8,6 procent. Färre husköp och även en avmattning av priserna på främst begagnade objekt visar dock en svängande tendens på fastighetsmarknaden. Dessutom föll priserna på begagnade bostäder under sista kvartalet 2019 med 1,3 procent.

Under 2019 registrerades 501 085 fastighetsaffärer. Det var 3,3 procent färre än året före. Nedgången skylls uteslutande begagnade bostäder, som utgör nära 80 procent av marknaden och som föll med 4,2 procent. Antalet sålda nybyggda bostäder ökade däremot med 1,2 procent.

Fastighetsköpen i Spanien av svenskar sjönk förra året i ännu större utsträckning, vilket främst skylls den svaga kronan. Endast 4,7 procent av de utländska husköpen under fjärde kvartalet 2019 gjordes av svenskar, vilket gör att Sverige faller ned till åttonde plats bland de nationaliteter som investerar i Spanien.

Sammanlagt erhölls 2 806 bostäder av svenskar under 2019, vilket var en minskning med drygt en fjärdedel, jämfört med året före.