Mötet varade i tre timmar och leddes av regeringschefen Pedro Sánchez och den katalanske regionalpresidenten Quim Torra. Det hölls i en öppenhjärtig anda, även om båda parterna konstaterade att de fortfarande har stora meningsskiljaktigheter. Ett flertal ministrar deltog i mötet men däremot kunde ej vice regeringschefen Pablo Iglesias närvara, på grund av sjukdom.

Parterna har avtalat att ses en gång i månaden och föra samtal ”med alla juridiska garantier”. Nästa möte kommer att hållas i Katalonien.

De katalanska separatisterna har som huvudkrav att få hålla en omröstning om självständighet samt att de dömda separatistledarna liksom de flyende frias. Centralregeringen vidhåller å sin sida att alla eventuella överenskommelser måste ske inom ramen för den spanska grundlagen.

De konservativa partiera kritiserar samtalen i hårda ordalag och anklagar Pedro Sánchez för att vika sig för separatisterna i syfte att säkra makten.