Redan i början av larmsituationen fick alla fordonsägare automatiskt en månads anstånd, så länge bilbesiktningarna höll stängt. Problemet är att när besiktningsstationerna nu i Fas 1 återupptar verksamheten så gör de det, av säkerhetsskäl, på mindre än halvfart. Det innebär i sin tur att väntetiderna kommer att växa och det går dessutom endast att besiktiga med förbokad tid.

För att föregå detta har regeringen antagit ett dekret som förlänger tidsfristen ytterligare, ju senare i larmsituationen den ordinarie fristen gick ut. Detta för att de som gått ut tidigast ska kunna utföra sina besiktningar i första hand och de efterföljande ska kunna vänta på sin tur, utan att bilen drabbas av körförbud.

Detta innebär att förutom det allmänna uppskovet på 30 dagar ges fordonsägare 15 extra dagar för varje vecka in i larmsituationen som den ordinarie fristen gick ut. Det innebär följande:

Vecka 1 av larmsituationen: 14-20 mars
Extra tidsfrist: 30 dagar plus 15 dagar (totalt 45 dagar)

Vecka 2 av larmsituationen: 21-27 mars
Extra tidsfrist: 30 dagar plus 30 dagar (totalt 60 dagar)

Vecka 3 av larmsituationen: 28 mar-3 april
Extra tidsfrist: 30 dagar plus 45 dagar (totalt 75 dagar)

Vecka 4 av larmsituationen: 3-9 april
Extra tidsfrist: 30 dagar plus 60 dagar (totalt 90 dagar)

Och så vidare. Ordinarie besiktningsfrist kommer att gälla så snart alla fordon som fått sina tider förlängda, genomgått besiktning.

Notera att datumet för den försenade besiktningen ej gäller för den period som bilen får utökat körtillstånd, utan nästa besök måste ske enligt den ordinarie kalendern. Det vill säga att den vars besiktning exempelvis gick ut i april är tvungen att utföra nästa besiktning i april på nytt, även om kontrollen denna gång sker i juni eller juli.