Statsåklagaren har presenterat en anmälan mot Serrano och en affärspartner till denne vid namn Enrique Pelegín Díaz. De anklagas för att 2016 ha erhållit ett förmånligt statligt lån för upprättandet av en pelletsfabrik, utan att varken genomföra projektet eller betala tillbaka lånet.

Trots de allvarliga anklagelserna och beslutet att lämna Vox behåller Serrano dock sin plats i det andalusiska regionalparlamentet, som oberoende ledamot. Den hittillsvarande Vox-ledaren har varit i hetluften vid ett flertal tillfällen tidigare för bland annat nedlåtande utspel mot kvinnor, något som även föranledde honom att ta ut sjukledighet.