Mindre än 50 byggföretag finns med i registret över koldioxidavtrycket, som förs av departementet för ekologisk övergång. Det är inte ens en procent av bolagen i en bransch vars aktivitet står för 41 procent av förbrukningen av naturresurserna i Spanien. Av de 49 byggbolag som frivilligt skrivit in sig i registret, mäter en stor majoritet enbart sina direkta utsläpp, samt de indirekta som genereras genom elkonsumtion. Endast tio tar hänsyn till den indirekta påverkan de genererar genom utvinning och förflyttning av råvaror, arbetsresor och underleverantörernas verksamhet. Det skriver tidningen El País.

Registret upprättades av jordbruks- och miljödepartementet 2014. Ett av de senaste företagen att skriva in sig, byggbolaget ACR, har tagit fram en rapport över den egna sektorns klimatpåverkan. Enligt rapporten har byggbranschen de senaste åren varit väldigt fokuserad på den miljöpåverkan som uppstår vid användningen av byggnaderna och inte så mycket på själva byggprocessen. Enligt ACR finns både metoder och teknologi för att göra byggprocessen mer hållbar, men ett första steg är att mätningarna faktiskt genomförs.