Mer än 400 personer har deltagit i det offentliga remissförfarandet för att ge sina inspel till regeringen inför en förnyelse av lagen om det historiska minnet, som sk byta namn till det demokratiska minnet. Många av dem är släktingar till offer för diktaturens förtryck. Det skriver tidningen El País.

Den största nyheten i lagförslaget gäller utbildning. En FN-rapport kritiserar att en del spanska läroböcker fortfarande benämner inbördeskriget i generella termer och förmedlar en idé om ett gemensamt ansvar för det som inträffade. Statssekreteraren för det demokratiska minnet, Fernando Martínez, har uttryckt sin övertygelse om att Francos förtryck bör studeras i skolan. Det ska det ske via läroplanen, men även genom ändrade läromedel, tillgång till pedagogiskt material för lärare samt föredrag i skolorna av anhöriga till offren.

Andra nyheter gäller utgrävningar av massgravar, folkräkning och DNA-bank. Rättsläkaren Francisco Etxeberria, som varit rådgivare åt regeringen under arbetet med lagförslaget, beräknar att mellan 20 000 och 25 000 offer kan identifieras i olika massgravar under fyra till fem år.

Den förra lagen fastställde ett bidragssystem där anhörigföreningarna ansvarade för hela processen. Detta har varit föremål för kritik från FN och regeringen avser att rätta till vad som kallats för en privatisering av utgrävningarna och försummelse av offren. Dessutom ska det upprättas en folkräkning för att få officiella siffror över den mest tragiska perioden i den spanska moderna historien. En DNA-bank ska upprättas och IT-program förenkla identifieringsprocessen.

Den nya lagen kommer vidare inkludera sanktioner för de myndigheter som dröjer med att avlägsna symboler med koppling till Franco. Samt skydd av dokument relaterade till inbördeskriget och en förenklad åtgång till dem. Ett av de största problemen är stiftelsen Francisco Franco, som förvarar mer än 30 000 historiska dokument.

Valle de los Caídos utanför Madrid ska förvandlas till en minnesplats och en symbol för demokratisk pedagogik. Utgrävningen och flytten av Franco var första steget för att förändra den symboliska innebörden av monumentet. Men fortfarande saknar platsen beskrivningar av hur det enorma minnesmärket byggdes av fångar och att där ligger mer än 33 800 krigsoffer begravna, däribland republikaner som fördes dit utan de anhörigas tillstånd.