Det ska enligt El País röra sig om den virusbaserade varianten av meningit, som klassas som mindre allvarlig, men som ändå lett till att fem av de inlagda vårdas på intensiven. Ytterligare minst två personer befinns ha smittats.

De andalusiska vårdmyndigheterna försöket lokalisera ursprunget. Det faktum att de två drabbade samhällena ligger vid Guadalquivirfloden gör att huvudspåret är smittspridning genom myggor, De 42 000 innevånarna iPuebla respektive Coria del Río har därför av förebyggande skäl uppmanats vidtaga åtgärder för att undvika insektsbett.