Transportdepartementet har i sommar träffat representanter för cykelföreningar och branschorganisationer och parterna är överens om att det behövs ett nationellt cykelkontor, för att samordna myndigheter och samla cykelfrämjande åtgärder under ett tak. Transportministern José Luis Ábalos har uttryckt en önskan om att kontoret ska lyda direkt under honom. Det skriver tidningen El País.

Den nationella cykelstrategin är ett dokument framtaget av trafikmyndigheten DGT, med stöd av cykelorganisationer och fem departement; mobilitet, industri, jordbruk, hälsa samt ekologisk övergång. Det omfattar alltifrån cykelbanor, hälsa och idrott, till kampanjer och utbildning.

Planen presenterades i oktober 2019, men har än så länge ej kommit längre än till att vara en skrivbordsprodukt som väntar på att bli verklighet. Representanterna för föreningarna uttrycker nu optimism och menar att regeringen visar en politisk vilja att sätta igång.

Enligt transportdepartementet är folk i dagsläget öppna för cykelfrämjande förändringar och renare luft och det finns en politisk vilja att flytta fram positionerna gällande cyklingen. Fler uppges ha valt att ta cykeln i och med den minskade trafiken under karantänen och cykeln har som ett led i kampen mot smittspridning presenterats som ett individuellt, säkert och hållbart transportalternativ. Intresseorganisationerna poängterar dock behovet av ekonomiska medel för att konkreta åtgärder ska kunna vidtas för att garantera säkerheten och skapa kompatibla miljöer.