En rapport som presenterats av den egna regionalmyndigheten visar att väntetiderna på Covid-resultat ökar. Det skylls en flaskhals i laboratorierna, som hälsodepartementet försöker åtgärda.

I vissa områden har antalet PCR-tester, som främst utförs i primärvården, mer än femdubblats på en månad. Resultatet tar normal 1-2 dygn att få fram och de försenade svaren försvårar arbetet med att kontrollera smittspridningen.