Regeringschefen Pedro Sánchez har varskott för att ”svåra veckor” väntar, med hänvisning till att den senaste tidens höga smittsiffror nu även leder till stigande dödstal. Antalet dödsfall de senaste sju dagarna uppgår till 468.

I dagsläget vårdas 10 629 coronapatienter på sjukhus. Av dessa har 2 357 lagts in den senaste veckan.