I Spanien har vid det här laget mer än 825 000 personer smittats av SARS-CoV-2 och mer än 32 000 har avlidit till följd av Covid-19. Hälsokrisen har lett till drastiska förändringar i våra rutiner och karantän, begränsad rörlighet, stängning av lokaler och skolor, begränsat besöksantal, munskydd och handhygien, har tillsammans med andra åtgärder lett till ett helt nytt fenomen. Incidensen av ett flertal infektionssjukdomar har sjunkit till historiska nivåer. Det skriver tidningen El Diario.

Tack vare en veckorapport från hälsovårdsinstitutet Carlos III går det att följa utvecklingen av 60-talet infektionssjukdomar under 2020, jämfört med samma period på året. Det rör sig om infektioner som exempelvis influensan, tuberkulos, stelkramp, vattkoppor och syfilis som sprids bland annat via luften, livsmedel, djur och sexuellt. Rapporten är ett verktyg för att på ett tidigt stadium upptäcka en ökning och förebygga epidemier, samt för att få vetskap om utvecklingen över tid.

Uppgifterna för 2020 är slående. Praktiskt taget samtliga dokumenterade infektionssjukdomar (utom Covid-19) har minskat dramatiskt. För att ge några exempel har incidensen av den vanliga influensan minskat med tio procent (influensatiden var i princip över när pandemin startade i våras), Legionella med 23 procent, Meningokocksjukdom med 34 procent, vattkoppor med 68,5 procent och Hepatit A med 72,7 procent.

De enda infektionssjukdomarna som har ökat 2020 är de som har tropiskt ursprung som hemorragisk feber från Krim-Kongoviruset samt West Nile-viruset. Det första sprids av fästingar och Spanien har haft totalt sex fall hittills, tre har avlidit, vara två i år. När det gäller West Nile-viruset är situationen något mer oroväckande, då det största utbrottet någonsin inträffat 2020 med 60-talet smittade och sju avlidna.