I september lade hälsovårdsmyndigheten till 2 821 personer i dödsstatistiken för Covid-19. Det framgår dock inte hur många som avled den månaden och hur många som var en retroaktiv korrigering av siffrorna. Mer tillförlitliga är troligen regionernas dagliga rapporter. Enligt en artikel i tidningen El Español rör det sig om totalt 3 146 avlidna i september. För att sätta denna siffra i ett perspektiv avled enligt hälsovårdsinstitutet Carlos III, 1 140 personer i Covid-19 mellan 10 maj och 3 september. Det vill säga på endast en månad skördade viruset nästan tre gånger så många liv som under de föregående fyra månaderna.

Om det är besvärligt att få korrekt statistik över dödstalen är det ännu mer komplicerat att ta reda på vilka det är som drabbas. Den allmänna uppfattningen är att det i huvudsak är äldre som avlider. En teori som bekräftas av övervakningssystemet MoMo. Systemet mäter inte dödligheten på grund av just Covid-19, men indikerar den allmänna överdödligheten som i september låg på 2 845 personer.

I åldersgruppen under 65 år var överdödligheten 173 personer, vilket innebär 3,73 procent över det förväntade dödsantalet. Något som till och med ligger inom felmarginalen. Däremot ligger överdödligheten i gruppen över 65 år på 2 672 personer, det vill säga 9,46 procent över den förväntade dödligheten.

Enligt statistiken från hälsovårdsinstitutet Carlos III, avled mellan 3 och 30 september 2 489 personer i Covid-19. Om vi utökar perioder till 7 oktober, rör det sig om 3 210 på 34 dagar, praktiskt taget 100 om dagen. Under denna period avled elva personer under 29 år, 47 personer var mellan 30 och 49 år och 383 mellan 50 och 69 år. Totalt var 441 av de avlidna under 70 år. Mellan 70 och 79 år var det 571 personer. I åldersgruppen över 80 år rör det sig om 2 154 avlidna. Det innebär att nästan tolv procent av de som smittades av viruset i denna åldersgrupp avled.

Under första veckan i oktober har enligt statistiken från regionerna, 675 personer avlidit till följd av Covid-19, vilket indikerar att tendensen med omkring 3 000 avlidna per månad fortsätter. Madrid är den region som registrerar flest dödsfall, med 988 avlidna i september. Siffran går uppåt med 298 döda redan under de första åtta dagarna i oktober.

Den senaste epidemiologiska veckorapporten från Madrid gällande veckan 28 september till 5 oktober visar att mellan sju och åtta procent av de smittade är över 75 år, medan samma åldersgrupp utgör 72 procent av de avlidna.