Beslutet har fattats av regionalstyret och innebär en halvering av de samlingar som tillåtits hittills. Orsaken är bland annat en oroväckande belastning av vården, inte minst i Vigo och Santiago de Compostela.