Åtgärden har avtalats vid ett möte i Ávila på onsdagskvällen 28 oktober mellan regionalpresidenterna Alfonso Fernández Mañueco (PP), Emiliano García Page (PSOE) och Isabel Díaz Ayuso (PP). Enligt regionalpresidenten i Castilla y León kräver den nuvarande smittsituationen ”radikala” åtgärder. Situationen är allvarlig både vad gäller antalet nya smittfall, inlagda Covid-patienter på sjukhus samt dödsfall.

Fernández Mañueco uppmanar allmänheten att oavsett de restriktioner som nu kommer gälla även inom regionerna, i möjligaste mån stanna hemma och endast gå ut för viktiga ärenden. Överenskommelsen har nåtts mellan tre grannregioner som har en hög trafik sinsemellan av inte minst människor som arbetar i en annan region än den de är skrivna i.

Även om isoleringen omfattar resor in och ut från regionerna tillåts fortsättningsvis genomfart. Detta då det rör sig om nyckelregioner för att nå områden som Galicien och Portugal. Man får sålunda köra genom regionerna och stanna för att tanka samt äta, men det blir ej tillåtet att övernatta i området.

Isoleringen gäller vidare endast landgränserna. Internationella flygningar påverkas ej, då regionalstyrelserna ej har befogenhet att inskränka rörligheten mellan länder i Schengenområdet.