Precis som i våras råder i dagsläget stor förvirring beträffande vad som gäller i konkreta situationer, med anledning inte minst av att ett flertal regioner och även kommuner isolerats. Sydkusten har varit i kontakt med ett flertal myndigheter för att reda ut de främsta frågetecknen som framförts av våra läsare och i flera fall har vi fått helt motstridiga besked.

Ett av fallen gäller huruvida man kan resa till sin semesterbostad i ett isolerat område, om man inte är skriven där. Det berör exempelvis de skandinaver som har hus i Almuñécar, som liksom alla kommuner i Granadaprovinsen kommer att vara isolerat från och med 30 oktober och minst till 9 november. Inledningsvis fick vi besked av lokalpolisen på Costa Tropical att restriktionerna ej gäller turister. Då svaret inte föreföll helt övertygande valde redaktionen att även kontakta Guardia Civil. De gav motsatt svar, men kunde även hänvisa till gällande lagtext.

I Real Decreto 926/2020 från 25 oktober, som specificerar villkoren för det nationella nödläget, specificeras under artikel 6, vilka undantag som gäller från isoleringen av specifika områden. Det säger inget om att turister eller utlänningar skulle vara befriade, men däremot står detta under paragraf d:
”Återvändande till ens fasta bostad.”

Sålunda kan man resa in eller ut från ett isolerat område, så länge man gör det för att åka till sin fasta adress. Den som äger en semesterbostad i ett isolerat område men inte är skriven på den adressen får ej resa dit, men om man redan befinner sig där är man fri att lämna området för hemresa.

Precis som i våras förefaller många aspekter som berör EU-medborgare i Spanien ej ha tagits i beräkning vid utfärdandet av nya bestämmelser. Åtminstone har det ej klargjorts tydligt vad som gäller för dessa grupper.

Den konkreta situationen nu är att inget hindrar att nordbor landar exempelvis på Málaga flygplats, men däremot kan man från och med 30 oktober bli hindrad att ta sig till exempelvis Almuñécar, med risk för böter. När Sydkusten frågar Guardia Civil om bötessumman får vi till svar att det ännu inte har specificerats.

En annan frågeställning som infinner sig och som Sydkusten ännu inte kunnat klargöra är vad som gäller de som har semesterbostad i andra delar av Andalusien. Även om själva kommunen inte är försatt i karantän är som bekant hela Andalusien isolerat från och med 30 oktober. Inledningsvis råder som sagt inga förhinder att landa i Andalusien, men det är oklart om icke fastboende får uppsöka semesterbostäder här. Å enda sidan får regionerna ej förhindra rörligheten inom Schengen men å andra sidan verkar det motstridigt om spanjorer från andra områden ej tillåts in till Andalusien, men andra EU-medborgare får det.

Sydkusten har också erfarit motstridiga uppgifter från de regionala och statliga myndigheterna, som uppgivit att ansvaret för regelverket ligger hos motparten.

Här är dekretet som specificerar det nationella nödläget:
https://www.boe.es