Enligt smittskyddsläkaren Fernando Simón upptäcks de flesta fallen bland elever på högstadiet, konkret bland ungdomar mellan 15 och 17 år. Simón menar att smittfrekvensen är logisk med tanke på den allmänna utvecklingen. Dock inte på grund av en ökad risk inne i klassrummen utan utanför dem. Det skriver tidningen El Diario.

Huruvida smittfallen uppstår utanför skolorna och sprids i form av en smitthärd inne i skolan, eller tvärtom, är svårt att mäta. Vad som dock står klart är att smittan till stor del sprids i sociala sammanhang (26 procent av utbrotten den senaste veckan) och påverkar människor i olika åldrar. Korsningen av de båda statistiska uppgifterna, tillsammans med den generella uppgången i åldersgruppen 15 till 24 år, ligger bakom hälsovårdsmyndighetens ställningstagande att högstadie-, gymnasie- och universitetsstuderande anses vara ”prioriterade grupper” för spridning av SARS-CoV-2.

Det saknas bra statistik från regionerna men enligt uppgifter från Katalonien som El Diario fått tillgång till, är utbrotten bland högstadie- och gymnasieelever dubbelt så många som i låg- och mellanstadiet. Det har registrerats 143 utbrott med 815 smittfall bland de äldre, jämfört med 67 utbrott och 400 smittfall bland de yngre. Uppgifterna kompletteras av uttalanden från lärarfacket i Katalonien ASPEPC som 11 november uppgav att 52,5 procent av skolorna med smitta just nu var högstadie- eller gymnasieskolor och 27 procent var låg – och mellanstadieskolor.

I Katalonien, där det sociala livet ute på lokal stoppades i och med stängningen av barer och restauranger, har ursprunget till smitthärdarna förflyttats till familjerna och skolorna. Lärarfacket har med anledning av detta uppmanat regionalmyndigheten att vidta åtgärder för att garantera avstånden i klassrummen, minska storleken på klasserna, etablera hybridundervisning och förbättra hygien och ventilation ytterligare.

Kraven stöds av en majoritet av högstadie- och gymnasielärarna i landet, som sedan läsårets början hört experterna tala om ”skolbarn” och ”grundskolan” medan de övre åldersgrupperna i princip lämnats utanför åtgärdsprogrammen. Exempelvis har de äldre eleverna många fler lärare varje vecka och så kallade bubbelgrupper är inte förenliga med verkligheten.

Bubbelgrupperna har varit den främsta åtgärden för att undvika smittspridningen bland de yngre eleverna. Dock är det betydligt lättare att hålla grupperna intakta när eleverna endast har en lärare och barnen leker med sina klasskompisar på rasterna. Något som är i princip omöjligt bland äldre elever, inte bara på skolan utan framför allt utanför skolan.

Skolledningar och lärare upplever att de hålls ansvariga för ökningen av smittfallen i skolorna samtidigt som smittspårningen och protokollen gällande nära kontakter till en smittad, lättats upp allt mer. Skolorna är hänvisade till information från föräldrarna och någon smittspårning sker inte i de klasser där en elev rapporterats smittad.

Lärarfacket i Madrid efterfrågar striktare protokoll för skolungdomarna, med fler tester och förebyggande hemkarantän för misstänkta fall. Madridregionen har nyligen aviserat att den kommer börja göra antigentester bland tonåringar, för att undersöka förekomsten av viruset på högstadie- och gymnasieskolor.