Söndag 22 november återvände omkring hälften av marknadsstånden till gatorna i kvarteret La Latina. Detta efter att loppisen har varit stängd sedan 12 mars, det vill säga i drygt i åtta månader. Stånden uppgick till 500 och antalet tillåtna besökare var begränsat till 2.702, något som kontrollerades av lokalpolis och civilskyddet Protección Civil.

Redan 20 maj lättades restriktionerna för marknader så att respektive distrikt kunde fatta beslut angående villkoren för att öppna dem igen. När det gäller El Rastro lyckades dock inte försäljarna och myndigheterna komma överens angående exempelvis lokalisering och antal stånd, något som försenat återgången till normaliteten med flera månader.