La Cañada Real Galiana ligger sydost om huvudstaden och är den största illegala bosättningen i Europa. Det som på 1960-talet startade som grönsaksodlingar med mindre tillhörande byggnader, har med åren vuxit och består idag av alltifrån skjul till villor och lägenhetshus längs med en 1,5 mil lång vägsträcka.

Bosättningen har nästan 9.000 invånare, däribland 2.500 minderåriga. De berörda kommunerna Coslada, Madrid och Rivas-Vaciamadrid har arbetat på olika lösningar i flera år, framför allt med fokus på att riva de illegala fastigheterna och omlokalisera de boende. Än så länge har dock ingenting hänt.

Bosättningen drabbas ofta av strömavbrott under hösten. De kan vara i timmar eller dagar. I oktober blev omkring 800 hushåll av med strömmen och tre månader senare har den fortfarande inte kommit tillbaka. Invånarna har under hela hösten och julen tvingats improvisera för att klara sig. I och med den värsta vinterstormen i mannaminne och med efterföljande mycket låga temperaturer, har situationen dock blivit ohållbar.

Enligt tidningen Público är omkring 4.500 personer drabbade, varav hälften är minderåriga. De har isolerats på grund av de stora snömängderna, vägarna är avstängda och bränslet för att driva de elektriska generatorerna, veden och butangasen är så gott som slut. Enda möjligheten att få tag på förnödenheter är att trotsa vädret och gå till fots till närmaste bensinstation. Men för att nå dit måste de korsa motorvägen och på vissa ställen når snön upp till knäna.

Som en nödlösning har en gammal möbelfabrik samt en idrottshall värmts upp för dem som behöver någonstans att sova. Men invånarna är långtifrån nöjda med detta. Å ena sidan hänvisar de till pandemin och smittrisken, å andra sidan till att de redan har sängar att sova i, i sina egna hem. De behöver inget härbärge, de behöver el och en möjlighet att betala för den. Att det installeras elmätare. Och i brist på det, generatorer. Samt snöplogar. De extrema snömängderna hotar även taken på flera hus att rasa samman. Det skriver tidningen El País.

Anledningen till ett elen försvann var överbelastning och orsaken uppges vara de stora marijuanaodlingar som finns i närområdet. Enligt elbolaget Naturgy motsvarar överbelastningen konsumtionen för 10.000 bostäder, detta trots att det i de drabbade områdena endast finns totalt 1.500 hushåll. Trots mängder av reklamationer sedan dess, har Madridregionens enda svar varit att problemet är relaterat till drogkriminalitet. Så sent som 5 januari avslog högsta domstolen i Madrid en begäran om att en fungerande elförsörjning återupprättas i området.

Kommunen Rivas-Vaciamadrid har krävt att Naturgy återställer elförsörjningen i de drabbade områdena och begränsar nedstängningen till de områden som överbelastar elnätet på grund av illegala aktiviteter. Naturgy har svarat att de är beredda att förse de hushåll med el som myndigheterna kan garantera tillhör utsatta familjer och begränsa avbrottet till användare som misstänks nyttja elen för industriellt bruk.

FN-kommittén för barnets rättigheter har krävt att de spanska myndigheterna ser till att förse treåringen Lina med de medicinska och sociala tjänster som hon är i behov i. Lina bor med sin familj i Cañada Real. Hon lider av bronkit och behöver syrgasbehandling i hemmet, något som inte kan ges utan elektricitet.

Det är inte det enda organet som höjt rösten och krävt akuta åtgärder för invånarna i Cañada Real. På den långa listan av organisationer finns även högkommissarien för kampen mot barnfattigdom, Ombudsmannen samt ett flertal andra frivilligorganisationer som kämpar för barnens rättigheter. Rädda barnen krävde så sent som 8 januari att den militära nödenheten UME, omedelbart aktiveras för att se till att de drabbade får tillbaka elen i sina hem.

Det senaste beskedet måndag 11 januari var att Madridregionen i samarbete med Naturgy ska leverera 120 butangasflaskor och 100 gasdrivna element till familjerna i Cañada Real. Detta för att tillfälligt lindra effekterna av de extremt låga temperaturer som väntas under veckan. Vägarna ska även plogas i samordning med civilskyddet, för att påskynda och säkerställa rörligheten i området så snart som möjligt. Det skriver tidningen Público.