Vad händer om en person får den andra dosen innan 21 dagar har gått?
Om en person får sina två doser med exempelvis 18 dagars mellanrum, innebär det att dosen är inkorrekt och en extra dos måste injiceras senare. Enligt instruktionerna ska det vara 21 dagar mellan doserna, den andra dosen kan dock tidigareläggas upp till två dagar. Om den andra dosen ges efter 19 eller 20 dagar, räknas den som giltig. Om intervallet är 18 dagar eller mindre krävs en tredje dos, tidigast 21 dagar efter andra dosen.

Vad kan konsekvenserna av en oavsiktlig överdos vara?
Enligt en studie som gjordes där mottagarna fick en högre dos av vaccinet Comirnaty observerades inga särskilda effekter, reaktioner eller biverkningar. Vid en eventuell överdos rekommenderas övervakning av vitala funktioner och eventuell symptomatisk behandling.

Räcker det att vaccineras en gång eller behövs en påfyllnadsdos vid något tillfälle?
Vaccinets kapacitet att ge immunitet på medellång och lång sikt är ännu okänt. Än så länge återstår att se om befolkningen måste vaccineras igen och i så fall när.

Hur kontrolleras vaccinets effektivitet? Kommer det att göras antikroppstester av de vaccinerade?
Effektiviteten kommer att mätas genom analyser av statistiken över antalet nya smittfall, antalet allvarliga fall, inlagda på sjukhus samt avlidna. Jämförelser kommer att göras mellan dessa siffror för de som vaccinerats och de som ej vaccinerats. Det kommer inte att göras särskilda uppföljningstester av antikroppar hos dem som vaccinerats.

Bör de som vaccinerats övervakas av vårdcentralen en tid efter vaccinationen?
Precis som vid andra vaccinationer bör personen stanna kvar för observation under 15 minuter efter injektionen, för att omedelbara reaktioner ska kunna upptäckas. De som har en historik med allvarliga allergiska reaktioner rekommenderas att stanna i 30 minuter.

Med vilka tidsintervaller kan en person vaccineras mot Covid-19 och andra sjukdomar som exempelvis influensan och pneumokocker?
På grund av att det i dagsläget saknas uppgifter gällande samvaccinering, rekommenderas ej av försiktighetsskäl att en person vaccineras mot Covid-19 samtidigt med andra vaccin. Enligt nuvarande råd ska det gå minst sju dagar mellan de olika vaccinationerna.

Finns det något läkemedel som kan påverka vaccinets effektivitet?
För närvarande finns det inga kända läkemedelsinteraktioner med Comirnaty.

Kan en person som håller på att vaccinera sig mot allergi, vaccinera sig mot Covid-19?
Det finns inga krav på särskilt intervall mellan immunterapi för allergiker, så kallad hyposensibilisering och vaccination mot Covid-19.

Kan personer med celiaki vaccinera sig?
Ja, det finns ingen specifik avrådan eller försiktighetsåtgärder för personer med celiaki.

Kan gravida vaccinera sig?
De generella råden är att vaccinet inte ska ges under graviditeten då det finns föga information om vaccinets effekter under graviditeten. I särskilda fall kan det dock övervägas, exempelvis om den gravida kvinnan är utsatt för hög smittrisk (vårdpersonal) eller har stor risk att drabbas av komplikationer av Covid-19 (exempelvis personer med nedsatt immunförsvar).

Om en person vaccinerar sig och upptäcker att hon är gravid innan det är dags för nästa dos, vad bör hon göra?
Hon bör tala med sin läkare som etablerar nödvändiga kontroller för uppföljning. Det finns dock inga uppgifter om särskilda biverkningar av vaccinet för gravida eller risker för fostret.

Kan en kvinna som ammar vaccinera sig?
Det saknas uppgifter om vaccinets effekter under amningsperioden, inte heller på mjölkproduktionen. Men det finns inga förväntade effekter eller risker för barnet.

Finns någon avrådan för allergiker att vaccinera sig?
När det gäller Comirnaty finns ingen avrådan för personer med en historik av allergi mot livsmedel, läkemedel eller andra vaccin.

Kan personer med nedsatt immunförsvar vaccinera sig?
Ja, då de kan löpa en högre risk att drabbas av en allvarlig form av Covid-19, bör de vaccineras så länge det inte finns någon kontraindikation. Det finns dock inga definitiva uppgifter angående vaccinets effektivitet för dessa personer.

Hur kan en vaccinerad person rapportera eventuella biverkningar?
En person som får biverkningar bör kontakta sin läkare, sjuksköterska eller farmaceut, alternativt Salud Responde på telefon 955 54 50 60 (Andalusien). Det går också att rapportera direkt till Spanska läkemedelsövervakningssystemet för humanläkemedel på https://www.notificaram.es.

Vad vet man om långsiktiga biverkningar?
De är än så länge okända men mot bakgrund av de prekliniska erfarenheterna från denna typ av vaccin sedan flera decennier tillbaka, är det inte sannolikt att det kommer uppstå effekter på medellång eller lång sikt.

Avbryts vaccineringen om en person drabbas av Covid-19 mellan första och andra dosen?
Nej, rekommendationen är att den andra dosen ändå ges när det är dags.

Kommer de som vaccineras att få något särskilt dokument eller vaccinationskort?
Den andalusiska hälsovårdsmyndigheten håller på att ta fram ett certifikat för dem som vaccinerats mot Covid-19. Det ska gå att få på papper samt att ladda ned från ClicSalud+ eller appen Salud Andalucía.

När blir det dags för övriga prioritetsgrupper att vaccinera sig?
I takt med leveranserna av fler vaccindoser och när vaccineringen av grupp 1 och 2 är klar, kommer vaccinationen påbörjas av grupp 3 (övrig vårdpersonal) och grupp 4 (personer som bor hemma men som är beroende av andras omhändertagande).

Kommer det gå att köpa vaccinet inom den privata vården?
Nej, vaccin mot Covid-19 kommer ej att säljas privat.

Bör eventuella antikroppar tas hänsyn till innan vaccination?
Nej, de personer som redan haft Covid-19 kommer ej att exkluderas från vaccinering och därav rekommenderas heller ej virus- eller antikroppstester innan vaccinering.

Går det att frysa vaccinet igen efter att det tinats om det inte nyttjats?
Nej.

Hur lång tid tar det att tina vaccinet?
Om det tinas i ett kylskåp med en temperatur på mellan två och åtta grader, tar det omkring tre timmar. Om det tinas i rumstemperatur tar det 30 minuter.

Regionalmyndighetens vaccinationssida https://www.andavac.es