Trots myndigheternas uppmaningar att stanna hemma lockas många Madridbor ut i det vita landskapet, som ännu består efter vinterstormen Filomenas framfart. Snön har dock på många ställen övergått i is, vilket föranlett en mängd frakturer av både höfter, vrister och knän.

Vinterovädret har sålunda bidragit till ytterligare en belastning av den redan ansträngda vårdsektorn i Madrid, på grund av coronapandemin. Skolorna kommer inte att öppna efter jul- och nyårshelgen förrän 18 januari medan livsmedelsbutikernas hyllor sakta börjar fyllas på igen. Dessa har till stor del gapat tomma, delvis beroende på svårigheterna i distributionen på grund av snöstormen och dels för att många hamstrat i panik.