Den tredje vågen av pandemin är ett faktum i Spanien. Den uppstår dessutom innan landet ens hunnit övervinna den andra vågen. Konsekvenserna av jul- och nyårsfirandet har ännu endast börjat skönjas och till och med hälsovårdsministern Salvador Illa varnar för att situationen kommer att förvärras de närmaste veckorna.
Det främsta debattämnet i dagsläget är det eventuella behovet av en ny hemkarantän. Detta förespråkas redan av flera regioner, styrda av både Partido Popular och PSOE. Regionalstyrelserna måste dock ha uttryckligt tillstånd från det statliga hälsovårdsdepartementet för detta.

Hittills har centralregeringen avfärdat en ny hemkarantän. I väntan på en eventuellt ändrad policy fattar de autonoma regionerna i dagsläget beslut om skärpningar av de restriktioner som lyder under deras kompetenser.

Den galiciske regionalpresidenten Alberto Núñez Feijóo har annonserat att det nattliga utegångsförbudet tidigareläggs till 22.00, från och med 18 januari. Samtidigt utvidgas den nuvarande stängningen av barer och restauranger i vissa kommuner klockan 18.00 till hela regionen. Vidare sänks antalet icke samboende som får samlas, från sex till fyra personer.

I La Rioja tvingas alla icke grundläggande verksamheter stänga redan klockan 17.00, mellan 16 och 31 januari. Dessutom införs perimeterkarantän i kommuner som Logroño. Regionen har en andel Covidpatienter på intensiven som uppgår till 42,6 procent.

På Balearerna skärps nu även restriktionerna på Menorca, efter att hårda åtgärder tidigare vidtagits på Mallorca och Ibiza. Det inkluderar tidigare start av utegångsförbudet klockan 22.00 och förbud att servera inomhus i barer och restauranger.

Madrid, som varit en av de regioner som hårdast motsatt sig restriktioner, har nu beslutat tidigarelägga starten av utegångsförbudet med en timme, till 23.00. Det innebär samtidigt att barer och restauranger tvingas stänga senast 22.00. Regionalstyret i Castilla y León ville införa utegångsförbud redan 20.00, men detta har tillbakavisats av hälsovårdsdepartementet. Enligt centralregeringen tillåter det nuvarande nödläget utegångsförbud tidigast från klockan 22.00 och senast till 07.00.

I Castilla-La Mancha försattes 13 januari alla kommuner i provinsen Ciudad Real i perimeterkarantän. I Extremadura gäller nu perimeterkarantän i alla kommuner med mer än 5.00 invånare. Aragonien har å sin sid åter tvingats införa perimeterkarantän i sina tre provinshuvustäder Zaragoza, Huesca och Teruel. Restriktionerna har även skärpts i Navarra.