De indirekt skadorna av pandemin börjar manifestera sig. Maratonlånga arbetspass, extrem arbetsbörda, osäkerhet och emotionell påverkan. Den lavin av patienter som fyllt sjukhusen och vårdcentralerna på grund av Covid-19, har satt sina spår hos vårdpersonalen i första linjen. Framför allt på deras mentala hälsa. De effekter som experterna varnat för sedan länge, har nu kommit upp till ytan.

Två studier som genomförts av forskare på sjukhuset Hospital del Mar i Barcelona visar att nästan hälften av vårdpersonalen uppvisar en hög risk för psykiska problem, med anledning av pandemin. Hela 14,5 procent lider av så stora psykiska problem att det hindrar dem att fungera normalt. De värsta fallen, 3,5 procent, har aktiva självmordstankar. Det skriver tidningen El País.

Depression, ångest, panikattacker, posttraumatisk stress och överkonsumtion av alkohol och andra droger, uppges vara de vanligaste problemen bland vårdpersonalen efter den första pandemivågen. En annan studie gjord av läkarförbundet i Barcelona, visar att läkarnas fysiska och mentala utmattning efter den första vågen var så allvarlig att en fjärdedel övervägt att lämna sitt yrke. Ytterligare en studie gjord av Universidad Complutense i Madrid indikerar att hälften av vårdpersonalen uppvisat symptom på posttraumatisk stress.