Studien har genomförts av centret för sociologiska studier, CIS, mellan 11 och 16 december. Hela 59,2 procent av de svarande uppger att centralregeringen och regionalstyrena borde ha vidtagit striktare kontrollåtgärder för att stoppa pandemin. Knappt 26 procent tycker att restriktionerna varit riktiga. Drygt två procent anser att människors frihet inte borde begränsas alls. Det skriver tidningen El Diario.

Deltagarna fick även svara på frågor kring framtiden efter vaccinet. Knappt hälften tror att vi i och med vaccinen kan återgå till att göra allt det vi kunde före pandemin. En fjärdedel tror att det dröjer och en tiondel tror inte att vi kan återgå till våra tidigare liv.

Bland de två sista alternativen är orsakerna bland annat att de antingen inte litar på vaccinen eller hänvisar till att så mycket har förändrats på alla områden att livet aldrig mer blir det samma.

Enligt studien har en av tre spanjorer en familjemedlem som haft Covid-19, drygt 47 procent har någon vän som haft det och knappt 76 procent har någon bekant som varit sjuk. Drygt sju procent har förlorat en familjemedlem, knappt nio procent en vän och nästan 28 procent någon de känner.

När det gäller de individuella skyddsåtgärderna använder 99,2 procent regelbundet munskydd, i snitt fyra timmar per dag. Mer än 94 procent nyttjar handsprit. Likaså uppger en stor majoritet, 95 procent, att de håller avstånd och tvättar händerna regelbundet.