Av totalt nästan 27.000 smitthärdar som registrerats sedan inledningen av pandemin, relateras drygt 17.000 till familje- och det sociala umgänget. Den tredje vågen sprider sig över Spanien och många områden uppvisar rekordsiffror över antal smittade. Begränsningar av rörligheten är den främsta åtgärden i kampen för att minska smittspridningen. Dock uppstår en stor majoritet av utbrotten och smittfallen i möten inom familjen och med kompisar. Det skriver tidningen el Español.

Mellan 7 och 14 januari upptäcktes 1.329 familje- och vänskapsrelaterade utbrott enligt statistik från hälsovårdsdepartementet. Det utgör nära 80 procent av totalen. För en månad sedan, veckan kring 17 december, var motsvarade siffra 628, en andel på drygt 60 procent. Myndigheterna delar upp dessa smitthärdar i tre olika typer; de som uppstår inom familjer (inklusive icke samboende), de som uppstår mellan släktingar och vänner samt de som sprids från familjesfären till jobb eller skola.

Det är de två första som står för det absoluta flertalet av utbrotten den senaste tiden. På en månad har det kunnat härledas till nära 6.000 smittade personer. Näst i tur bland de vanligaste källorna till smitthärdar, är så kallade sociosanitära boenden, skolor samt arbetsplatser. Hälsovårdsmyndigheten poängterar dock att det kan finnas smitthärdar som inte framgår då de är svåra att spåra, exempelvis de som är relaterade till kollektivtrafiken eller restauranger och caféer.