Även om myndigheterna skyller en övervägande majoritet av de senaste fallen på sammankomster mellan bekanta, 80 procent, så pekar studier från hälsoinstitutet Carlos III på att 40,9 procent av de registrerade fallen av Covid-19 förblir av okänd härkomst. Siffran baserar sig på statistik mellan 11 maj och 13 januari.