På söndagen 21 februari rapporterades 1.220 nya fall av Covid-19. Det kan jämföras med 1.634 föregående dygn och 2.090 förra söndagen. Även dödstalen sjunker, även om de fortfarande är höga. Det senaste dygnet registrerades 39 nya dödsfall i regionen.

Antalet inlagda Covid-patienter är i dagsläget 2.333, vilket är en minskning med 1.056 på endast en vecka. Av dessa vårdas 581 på intensiven, 96 färre än sju dagar tidigare.