Torsdag och fredag 25 och 26 februari hölls en ny videokonferens mellan EU-ledarna om samordningen av covidåtgärder. En av frågorna på agendan var avrådan från icke essentiella resor, på grund av hotet från nya virusvarianter. Ett annat så kallade gröna korridorer för varutransporter.

Beslutet som tagits är är att det så kallade trafikljuset fortsatt ska gälla för att begränsa rörligheten till och från de mest smittdrabbade områdena. Samtidigt pågår en debatt om hur turismen ska kunna främjas i takt som allt fler vaccineras mot Covid-19. Det skriver tidningen Diario Sur.

Än så länge är det bara Israel som har infört en typ av covidpass, som gör hotell, köpcentrum och gym tillgängliga för den del av befolkningen som blivit färdigvaccinerade (32 procent). Polen, Slovakien och Tjeckien lanserar liknande åtgärder från 27 februari. Grekland och Cypern kommer från 1 april att tillåta resor från Israel utan begränsningar, för dem som vaccinerats.

Spanien är ett av de länder i EU som förespråkar en gemensam väg för att garantera en säker rörlighet, när så blir möjligt. Målet är samordnade, breda och multilaterala avtal och i det uppges Spanien få stöd från bland annat Sverige, Danmark, Island och Israel. Samtidigt som den officiella linjen är att vaccinpasset är avgörande för rörligheten och därmed turismen. Enligt källor inom utrikesdepartementet utesluter Spanien därför inte bilaterala överenskommelser, liknande dem i Grekland och Cypern.

Inför EU-mötet såg det nämligen inte ut som att någon konsensus mellan de 27 medlemsländerna skulle kunna vara möjlig. Framför allt har Frankrike, Tyskland och Beneluxländerna varit skeptiska. De tvivlar på att det faktum att vaccinpasset begränsar människors rättigheter baserat enbart på immuniteten, kan styrkas i lagen. Det är reservationer framförts av den spanska regeringens egna jurister, som menar att det är en åtgärd som är uppenbart diskriminerande, då många inte har tillgång till vaccinet. Risken skulle vara att vaccinpasset skapar en första och andra klassens medborgare.

Europeiska smittskyddscentret ECDC har inte heller velat stötta ett vaccinpass. Anledningen är de otillräckliga bevis så här långt, gällande vaccinens effektivitet för att minska smittspridningen. Organet stödjer vaccincertifikat som visar vem som har immuniserats, men enbart i medicinskt syfte för att kunna följa utvecklingen av vaccinationen rent statistiskt.

Även spanska hälsovårdsdepartementets experter är eniga om risken för att vaccinpasset skulle kunna inge en falsk trygghet innan det finns studier som belyser vaccinets verkliga effekter. WHO har förutom de legala och hälsovårdsmässiga tvivlen lagt till de etiska. Organisationen lyfter den ojämlika fördelningen av vaccinen i världen och att ett vaccinpass skulle förhindra resor för miljoner människor som ännu inte fått tillgång till vaccinet.

Beskedet efter den första av de två mötesdagarna är dock att en majoritet av EU-länderna är för ett digitalt certifikat som ska innehålla information om vaccination, negativt testresultat och eventuella antikroppar. Målet är att med hjälp av ett sådant certifikat kunna öppna för resor inom unionen till sommaren. Trots polemiken kring vaccinpasset, uppges risken om man låter bli att avtala ett gemensamt instrument, vara att det leder till en mängd nationella lösningar och därmed större kaos.

I Andalusien existerar sedan 24 februari ett slags covidkort, som de andalusier som är fullt immuniserade kan ansöka om. Regionalstyret har dock inte gjort klart vad kortet ska kunna användas till, mer än att intyga vaccineringen. Turistrådet på Kanarieöarna studerar för närvarande en form av certifikat som skulle fungera som accelerator för hotellsektorn. Samma idé håller på att analyseras i Storbritannien, men utifrån turisternas synvinkel.

För att ansöka om vaccincertifikatet i Andalusien (efter att ha mottagit de två doserna) finns det tre alternativ:
– Via en läkare på vårdcentralen som utfärdar ett pappersintyg.
– Via regionalmyndighetens hemsida ClicSalud+ https://www.sspa.juntadeandalucia.es klicka på "Salud" och sedan "Vacunas", där vaccinhistoriken och covidcertifikat går att ladda ned med hjälp av elektroniskt certifikat eller lösenord.
– Via appen "Salud Andalucía", väl inne i appen klicka på ”Obtenga su certificado de vacunación Covid-19”