De flesta autonoma regioner har administrerat den första dosen till mellan 60 och 70 procent av de äldre, men endast en tredjedel har fått båda doserna och därmed full immunitet. Det skriver tidningen El País som, har gått igenom siffrorna från regionerna manuellt, då det saknas officiell och homogen statistik. Siffrorna uppges därför vara ungefärliga.

De regionala skillnaderna är stora. I Katalonien har endast 37 procent i denna prioritetsgrupp mottagit första dosen och regionen är den som i särklass släpar efter mest. Kanarieöarna toppar å sin sida listan, med 77 procent i denna åldersgrupp vaccinerade.

När hälsovårdsministern Carolina Darias upprepade gånger hänvisat till målet på 80 procen, har hon undvikit att ange om det rör sig om den första dosen eller båda. Under nästa vecka är det sannolikt att 80 procent av dem över 80 år har mottagit den första injektionen.

Varje dag vaccineras i snitt 120.000 personer med vaccinen från Pfizer och Moderna, som är de preparat som ges till de äldre. Totalt består gruppen 80+ av 2,8 miljoner personer, varav omkring 300.000 ingick i den första fasen, som genomfördes på äldreboenden.