Sánchez framträdde i en presskonferens efter ministerrådet. Han gjorde det för att intyga att pandemin är inne på sin sista fas och att det definitiva slutet kommer att uppnås med hjälp av vaccinen. Med start omgående ska vaccinationstakten i Spanien ökas kraftigt och stiga månad för månad, för att mot slutet av augusti ha lyckats immunisera 70 procent av befolkningen. Det är snarlikt hans tidigare löfte i vaccinationens inledning, då den spanske regeringschefen annonserade samma mål ”till sommaren”.

Enligt Sánchez är det fråga om försiktiga och realistiska prognoser, baserade på de förbindelser som de olika vaccintillverkarna ingått med EU. Samtidigt uppger den spanske regeringschefen att landet har kapacitet att utdela 3,5 miljoner doser i veckan.

En nyhet som kommer att underlätta den påskyndade vaccineringen är bruket av det fjärde preparatet, från Janssen, som startar i mitten av april och som är ett vaccin som endast kräver en injektion.

Spanien har under det första kvartalet i år färdigvaccinerat drygt 2,8 miljoner invånare. Fram till 3 maj ska siffran vara uppe i fem miljoner och sedan är etappmålen följande:
10 miljoner (första veckan i juni)
15 miljoner (14 juni)
25 miljoner (19 juli)
33 miljoner (slutet av augusti)

Vaccinerna är frivilliga och gratis och erbjuds personer från 19 år och uppåt, med prioritering av de högsta åldersgrupperna först. I skrivande stund har 78 procent av alla äldre än 80 år fått minst en dos, medan 44 procent färdigvaccinerats. Målet var att hela denna åldersgrupp skulle vara färdigvaccinerad till slutet av mars, men nu har flera autonoma regioner precis utvidgat vaccinationsprogrammet till att omfatta även åldersgruppen 70+. Till den vaccinerade befolkningen ska sedan räknas flera miljoner som erhållit naturlig immunitet, genom att ha genomgått Covid-19.

Pedro Sánchez svarade på en fråga från journalister att regeringen i nuläget inte har för avsikt att be om ytterligare en förlängning av nödläget, som upphör 9 maj.