Den europeiska läkemedelsmyndigheten inkluderade 7 april blodproppar som en möjlig, om än mycket ovanlig, biverkning av AstraZenecas preparat. Det ledde till att regionalrådet Consejo Interterritorial fattade det omedelbara beslutet att stoppa vaccineringen med preparatet av personer under 60 år.

Den övre åldersgränsen låg sedan tidigare på 65 år. Denna har nu alltså utökats och för närvarande kommer personer mellan 60 och 69 år i Spanien att kunna vaccineras med AstraZenecas vaccin.

Det är ännu oklart vad som kommer att hända med de yngre personer som redan har fått sin första dos. Ett alternativ är att de får sin andra dos av något av de andra vaccinen. Ett annat är att de får AstraZenecas vaccin igen, så länge de inte uppvisat några allvarliga biverkningar. En tredje möjlighet är att de inte får någon mer injektion, då vaccinet befinns ha en effektivitet på upp till 70 procent med en enda dos.