Med mer än 90 procent av de boende på vårdhemmen, de allra flesta äldre, immuniserade mot Covid-19, kan de äntligen andas ut. Dessa hem utgjorde ett av pandemins mörkaste kapitel, med omkring en fjärdedel av alla dödsfall på grund av Covid-19 i Spanien. Det skriver tidningen El País.

Enligt den senaste rapporten från pensionärsinstitutet Imserso har det registrerats 45 smittfall och två dödsfall mellan 29 mars och 4 april. Detta efter att det totalt under hela pandemin, registrerats hela 19.012 avlidna äldre på grund av Covid-19 på dessa boenden. Siffran är dock sannolikt ännu större, då det framför allt under första vågen inte fanns tillräckligt med tester och många aldrig fick någon diagnos.

Imsersos siffror visar på ytterligare drygt 10.000 äldre som avlidit på äldreboenden, med symtom kompatibla med Covid-19, men utan att sjukdomen kunnat bekräftas. Trots att centren stängde helt för besökare under större delen av 2020, lyckades de inte bli fria från viruset. Vaccinationen som inleddes på vårdhemmen 27 december, tycks dock äntligen ha kunnat bromsa situationen.