Lagen är den första i sitt slag i Spanien och syftar till att landet ska uppfylla sina internationella åtaganden i kampen mot den globala uppvärmningen. Däribland att bli klimatneutralt till 2050. Det innebär att endast växthusgaser tillåts som kan absorberas på naturlig väg, genom exempelvis skogar. I praktiken betyder det att den spanska ekonomin i mitten av seklet måste ha frigjort sig helt och hållet från fossila bränslen. Det skriver tidningen El País.

För att uppnå målet för 2050, fastslår den nya lagen flera konkreta delmål för 2030. Bland annat ska 74 procent av energin komma från förnybara källor. Vidare ska åtgärder vidtas för att främja ren energi och utsläppsfria fordon. Utsläppen av växthusgaser ska minskas med 23 procent, jämfört med nivån 1990. Utvecklingen kommer att utvärderas regelbundet och den första revisionen sker 2023.

Lagen började utarbetas redan för tio år sedan, men har inte antagits förrän 8 april i år. Normen ska nu upp i senaten och såvida den inte ändras, kan den slutgiltigt godkännas i maj. Enligt Juan López de Uralde från Unidas Podemos, tidigare direktör för Greenpeace i Spanien och en av grundarna till miljöpartiet Equo, är det en bra lag, om än dock väldigt försenad.