Regeringschefen Pedro Sánchez har annonserat att det i nuläget inte finns planer på att utöka det nödläge som rått i Spanien sedan oktober. Regionalpresidenter som den i Baskien, Andalusien och Murcia befarar dock att bekämpningen av den fjärde vågen av pandemin kan försvåras, utan nödläge. Argumenten är dels att de autonoma regionerna skulle sakna en juridisk ram för att bibehålla ett flertal restriktioner och dels att risken för att allmänheten ska slappna av om nödläget hävs, är stor.

Bland dem som efterlyser ett förlängt nödläge finns flera regionalpresidenter från Partido Popular, vars ledare Pablo Casado vid upprepade tillfällen opponerat sig mot det nuvarande nödläget. Han efterlyser istället en lagreform som underlättar restriktionerna, något som enligt kritiker skulle förvandla undantagslagar till permanenta.