På tisdagen förmedlade spansk media centralregeringens avsikt att injiceringen av den andra dosen av Pfizer och Moderna skulle skjutas upp med mellan sex och åtta veckor. Motiveringen var att snabbare kunna öka antalet personer som åtminstone fått delvis skydd mot Covid-19.

Åtgärden som debatterades i folkhälsokommittén 20 april avslogs dock av ett flertal experter. Beskedet blev slutligen att vaccinationen fortsätter enligt den europeiska läkemedelsmyndighetens rekommendationer. Det vill säga att Pfizer ges med 21 dagars mellanrum och Moderna med 28 dagar.