Det rör sig om personer under 60 år, som erhöll den första sprutan innan preparatet från AstraZeneca tillfälligt stoppades, på grund av misstänkta sällsynta fall av tromboser. När vaccineringarna återupptogs beslutade de spanska hälsovårdsmyndigheterna att endast personer mellan 60 och 69 år ska erhålla preparatet från AstraZeneca.

Detta innebär att drygt 1,5 miljoner människor har hamnat i ett administrativt vakuum, i väntan på besked om vad som sker med deras andra injektion. Den skulle normalt ha utdelats 12 veckor efter den första, men det blir nu tal om minst 16 veckors mellanrum. Detta efter att hälsovårdsdepartementet valt att avvakta fyra veckor till med att fatta beslut, i väntan på resultat från olika tester i andra länder.

Det finns tre huvudalternativ för dem som erhållit en första dos av AstraZeneca och som är yngre än 60 år. En majoritet av smittvårdsexperterna förespråkar att även en andra dos av AstraZeneca ska brukas på dem. Ett annat alternativ som just nu prövas i andra länder är att bruka ett alternativt vaccinpreparat för den andra dosen, medan en tredje möjlighet är att inte utdela någon andra injektion alls, då AstraZeneca visat sig ha en hög effektivitetsgrad även med en enda dos.