Francisco Pérez drabbades av en stroke 24 april, 17 dagar efter att han mottagit den första vaccindosen. Försvarsministern Margarita Robles meddelar att läkarrapporterna drar den otvetydiga slutsatsen att dödsfallet var en konsekvens av vaccinet. Det skriver tidningen El País.

I dagsläget uppgår antalet som drabbats av trombosis efter vaccinet till 222 personer, inklusive den spanske militären. Detta av totalt 35 miljoner doser som injicerats i hela EU.

I Spanien har totalt 3,8 miljoner mottagit AstraZenecas vaccin. Av dem är 1,5 miljoner yngre än 60 år och väntar i dagsläget på hälsovårdsdepartementets beslut om vad som ska ske med den andra dosen. För närvarande administreras det endast till åldersgruppen 60 till 69 år.