Det rör sig om en studie som utformats av geografidepartementet på UMA och som finansierats av det statliga hälsoinstitutet Carlos III. Forskarna konstaterar att smitthärdarna under pandemin haft en tendens att koncentreras kring bostadsområden eller separata bostäder inom en radie på 200 meter. Studien har publicerats i tidskriften International Journal of Environmental Research and Public Health.

Slutsatsen är att coronaviruset ofta sprids där vardagliga möten mellan människor sker, som i hissen eller den lokala butiken. Rönen uppges bidra till att underlätta kartläggningen av smitthärdar och därmed kunna vidtaga förebyggande åtgärder i ett tidigare stadium.