Syftet med den nya normen, som har godkänts av ministerrådet och publicerats i den statliga bulletinen BOE 5 maj, är att undvika det juridiska kaos som rådde mellan juni och oktober i fjol. Precis som då, måste från och med 9 maj regionerna be en domare att godkänna eventuella begränsningar i rörligheten. Förra året innebar det att olika kriterier tillämpades i olika regioner, vilket ledde till en rad motsägelsefulla lösningar och osäkerhet hos både myndigheter och befolkning. Det skriver tidningen El País.

Centralregeringen har under hela pandemin motsatt sig att förändra de befintliga hälsovårdslagarna för att ge regionalstyrena större befogenhet när det gäller att begränsa invånarnas grundläggande rättigheter. Dock medger regeringen att det nuvarande regelverket kan leda till kaos eller i alla fall juridisk osäkerhet. Det nya dekretet, som träder i kraft 9 maj, förhindrar inte att det kan uppstå diskrepanser mellan domsluten, men det avser minska effekterna till ett minimum.

Reformen möjliggör dels för regionerna att överklaga till Högsta domstolen när de regionala domstolarna avslår en föreslagen åtgärd. Dels förkortas de normala handliäggningstiderna, för att hanteringen ska ta max två veckor totalt. Förhoppningen är att Högsta domstolen inom några veckor ska ha fastställt enhetliga kriterier för de mest kontroversiella åtgärderna, såsom utegångsförbud, perimeterkarantäner och begränsningar av sociala sammankomster.

Regeringens beslut har överraskat Högsta domstolen, som informerades om åtgärden först några timmar innan den godkändes av ministerrådet. Domaren César Tolosa uttryckte sig kritiskt mot regeringens agerande i en intervju med nyhetsbyrån EFE. Han menar att domarnas roll inte är att styra och att denna typ av beslut borde ligga på de politiska ledarna.

Även ett flertal autonoma regioner har kritiserat åtgärden, då de menar att ansvaret läggs över på domarna och att frågan förrättsligas. Det rör sig främst om de regioner som styrs av Partido Popular däribland Andalusien, Castilla y León och Murcia samt även Kantabrien, Baskien och Katalonien.