Det rör sig om fyra identiska fall, med två helt olika utfall. Skillnaden är att det är en sektion av regionaldomstolen som granskat tre av perimeterkarantänerna och en annan som granskat - och nekat - den fjärde.

Samtliga fyra kommuner har en smittfrekvens på mer än tusen fall per 100.000 invånare, de senaste två veckorna. När det gäller Monte Frío (Granada), som är den kommun där karantän nekats, ligger smittfrekvensen på mer än 2.000 fall. Domstolens argument är att ansökan inte är specifik nog och att den rådande lagen från 1986 om förebyggande sanitära åtgärder avser konkreta personer eller grupper, inte hela kommuner. Utfallet hänvisar som exempel till att karantänen även drabbar personer som blivit vaccinerade mot Covid-19, vilket enligt domstolen är ologiskt och orättvist.

En annan sektion av den andalusiska regionaldomstolen har däremot godkänt de tre övriga kommunkarantäner som Junta de Andalucía infört i Castro del Río (Córdoba) samt Villamartín och Bornos (Cádiz). Detta trots att det naturligtvis finns innevånare som är vaccinerade mot Covid-19 även där.

Den andalusiske regionalpresidenten Juanma Moreno (PP) säger att de skilda kriterierna styrker det juridiska kaos som regionalstyret befarade skulle uppstå, när det nationella nödläget ej förlängdes.