Beslutet innebär att vaccinationstakten kan accelereras än mer, inte minst med tanke på att Janssen ges i form av en enda dos. Begränsningarna av vaccinet infördes i april, efter rapporter om ovanliga fall av tromboser i USA hos kvinnor i åldern 18 till 48 år.

Janssen kommer i första hand att administreras i Spanien till de sex miljoner personer som är födda mellan 1962 och 1971. Även yngre personer som tillhör särskilt utsatta eller sårbara grupper kommer att erbjudas detta vaccin. Det gäller exempelvis hemlösa, säsongsarbetare och papperslösa flyktingar.

Ändringen i vaccinationsprogrammet kom i sista stund, då vaccinationen av de allra flesta över 60 år avslutas under maj månad. Om de yngre än 60 år endast skulle injiceras med Pfizer och Moderna riskerade takten att bromsas betydligt. Det skriver tidningen Diario Sur.