Jag har bott på Costa del Sol i åtta år och blir med jämna mellanrum kontaktad av andra nordbor som undrar hur de skall åtgärda sina fukt- och mögelproblem i sina småhus eller lägenheter. Oftast är bostaden endast utrustad med en manuell köksfläkt och den används vanligtvis endast när spisen brukas. Som mest finns även en ventil i väggen nere vid golvet, som skall förebygga vid en eventuell gasläcka. Båda fungerar dåligt för att motverka fukt, men även om ventilationsproblemet är stort är det inte så svårt att lösa.

Många småhus och radhus som är byggda på sluttande mark lider av fuktproblem i den yttervägg som vetter mot sluttningen. Detta skylls bristfällig dränering, om det överhuvudtaget finns någon. Lösningen är att gräva upp en del i grunden på utsidan och montera in en platonmatta, vars uppgift är att undvika att fukt och regnvatten tränger igenom. Dessutom bör man sätta in ett dräneringsrör som leder bort regnvatten, så att det inte rinner mot eller under fastigheten.

Hur känner man då igen ett sådant problem? Jo, vid kraftigt regn rinner vatten ner mot ytterväggen. De porösa fasaden suger till sig vattnet och när det torkat kan man skönja en fuktgräns på ytter- och insidan av väggen. Dessutom släpper färgen på väggens insida.

Fukt och mögelproblem i inomhusmiljö är också väldigt vanligt, men inte så svårlöst. Problemet grundar sig i dålig ventilation. I Spanien är problemet betydligt större än i de nordiska länderna, beroende på den höga utomhustemperaturen och även delvis att många bostäder inte är bebodda under långa perioder.

För att få en bra inomhusmiljö bör bostaden ha en luftomsättning på 0,5, vilket innebär att hälften av luften skall bytas ut varje timme. Det är viktigt att se till att självdraget fungerar och för detta måste det finnas fullgott tilluftsflöde och en fungerande frånluft. I Spanien kan detta inte ske utan hjälp av mekanisk frånluft.

Det naturliga luftflödet är att varm luft stiger uppåt och kalluft pressar sig nedåt. Det förutsätter dock att utomhustemperaturen är lägre än inomhustemperaturen. Tyvärr råder detta alldeles för få dagar och timmar i Spanien för att självdraget skall fungera. Därmed uppstår två problem; självdraget kan inte fungera och fuktprocenten blir för hög, med även mögel som en vanlig konsekvens.

Här krävs som sagt mekanisk ventilation. Förstärkt frånluft på mekanisk väg är viktigt i ett hus som saknar självdrag. Det rekommenderas speciellt i kök, våtutrymmen och klädkammare. Om du förresten lämnar bostaden för en längre tid, se till att lämna dörrarna till klädkammaren öppna!

I köket bör det finnas en modern köksfläkt som alltid kan fungera på lågvarv. I badrum och klädkammare (ofta sovrum) å sin sida en Fresh Intellivent, som kostar runt 2 000 kronor och fungerar perfekt. Den kan ställas in bland annat på luftfuktighet, men har även många andra funktioner. En luftfuktighet på omkring 40 procent är lagom för inomhusmiljö.

Grundtips!

• En lågvarvad köksfläkt samt mekanisk frånluft i våtutrymmen och klädrum. Svårare är det inte!

• Om du misstänker att du har mögel i huset, lägg en yllesocka på golvet i ett hörn. Låt den vara kvar någon timme. Har du mögel i rummet så känner du det när du luktar på yllesockan.

• Svartmyror är en av de bästa fuktindikatorerna. Finns det svartmyror så finns det fukt. Om de strömmar in i huset, strö kanel där de kommer in så är problemet löst!

• I Norden har det oorganiska isoleringsmaterialet blivit ett stort problem, som glasull och stenull. Det blir även allt vanligare i Spanien.

En grundförutsättning i en bostad är alltid en friskluftsventil per rum och 25 kvadratmeter! Den skall sitta 15 centimeter från undertak och minst 15 centimeter från fönstrets övre hörn. Aldrig direkt över eller under ett fönster.

Lycka till med lösningarna. Om problemen ändå består är du välkommen att kontakta mig.

Leif Kumlin
kumlinleif@gmail.com

Leif Kumlin är författare och känd på energibesparingsfronten. Han har föreläst för över 50.000 villaägare i Sverige, skrivit hundratals artiklar i olika tidningar och samlat på sig erfarenheter från tusentals energibesiktningar. Han har bland annat givit ut boken ”Energibesparing för småhus – på rätt sätt och i rätt ordning”.

Läs mer och beställ:
https://www.sis.se