I början av maj satte den spanske regeringschefen Pedro Sánchez som mål att till 18 augusti ha vaccinerat 70 procent av befolkningen, det vill säga drygt 33 miljoner innevånare. Senare justerades tidsramen till ”slutet av augusti” och för ett par veckor sedan skiftade regeringen åter och annonserade att ”70 procent av målgruppen” redan blivit färdigvaccinerad, det vill säga alla över tolv år.

Faktum är att om man godtar det senare målet att uppnå 70 procent immunitet till slutet av augusti så har regeringen lyckats, med tanke på att de redovisade siffrorna speglar föregående dag. Det innebär att 31 augusti blev 70,3 procent färdigvaccinerade, närmare bestämt 33.376.693 personer.

Oavsett hur man räknar har Spanien nått ett mål som inget annat motsvarande land i världen lyckats med. Enligt rapporten Our World in Data från Oxford University är Kanada det land som kommer närmast efter Spanien, med 68 procent av befolkningen färdigvaccinerad.

Målet på 70 procent sattes av de flesta länder i våras, då det ansågs vara vad som krävdes för att erhålla flockimmunitet. Den betydligt smittsammare Delta-varianten uppges dock ha ställt dessa prognoser på huvudet och nu skulle det krävas minst 90 procent för att uppnå denna kollektiva immunitet mot coronaviruset.

För att lyckas med detta i Spanien krävs att även barn under tolv år erhåller vaccinet, något som ännu inte godkänts av EU:s läkemedelsmyndighet. Dessutom beräknas omkring sex procent av den spanska befolkningen vara ovillig att vaccinera sig, en siffra som är betydligt lägre än i många andra länder men som ändå försvårar möjligheterna att uppnå flockimmunitet.