Skandalen kastar skuggor över styrande Partido Popular i Galicien, då det påvisats att regionalstyret aviserades om tömningarna men inte vidtog några åtgärder. Den regionala miljöföreningen Adega finner brottsligt beteende i det påstådda bristande ansvaret och planerar att väcka åtal inför miljöåklagarämbetet.

Greenpeace anser att förklaringen att regionalstyret inte skulle ha känt till tömningarna av flera reservoarer är föga trovärdig och poängterar att elbolagen är tvungna att meddela minst en månad i förväg om de ska tömma någon reservoar under 20 procent av dess kapacitet, vilket skett i ett flertal fall under sommaren. Miljöorganisationerna är eniga i att så länge politiker åtnjuter välbetalda poster i elbolag när de lämnar sina ämbeten är det omöjligt att de ska se till allmänhetens intressen.