Mellan januari och juni anmäldes sammanlagt 898.516 brott. Det kan jämföras med de 804.163 förseelser som registrerades första halvan av 2020. Trots det poängterar inrikesdepartementet att brottsstatistiken är rekordlåg, om man undantar förra året som var exceptionellt på grund av de strikta rörelserestriktionerna.

Brottsfrekvensen har hittills i år motsvarat 39,5 förseelser per tusen invånare. Med undantag av 2020 har frekvensen sedan 2015 legat på mer än 40 brott per tusen invånare och uppgick 2019 till 46,8.