Tezanos har kallats till förhör 29 oktober anklagad för att manipulera de statliga opinionsundersökningarna för att gynna det styrande socialistpartiet PSOE. Som en av de mest inflytelserika medlemmarna av partiet väckte hans utnämning som CIS-chef heta protester från oppositionen, som menar att de numera månadsmässiga enkäterna vinklas. Detta är anklagelser som alltid förekommit, oavsett vilka partier som suttit vid makten samt i oppositionen.

Nu har dock Vox valt att formellt anmäla Tezanos inför domstol. Partiet har specialiserat sig på att bruka rättsväsendet i politiskt syfte och även om de fått många ärenden tillbakavisade har Vox den senaste tiden vunnit ett flertal fall mot regeringen i Författningsdomstolen.

Inte heller anmälan mot José Féliz Tezanos är fri från kontrovers. Ärendet har accepterats av en domare som har nära band till Partido Popular och trots att statsåklagarämbetet inte finner några indicier om brott.